Köpvillkor

Allmänt 

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans--och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/ (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. 
När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. 
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 
Vi reserverar oss för fel i text, bilder och priser.
Robust Uniform Collection . telefonnummer 076-558 10 27  e-post info@robustcollection.se
För att kunna beställa varor från vår hemsida måste du ha fyllt 18 år eller ha förmyndares godkännande vid beställning.
Vi förbehåller oss rätten att ändra nedan angivna köpvillkor. Eventuella ändringar är gällande tidigast 20 dagar efter det att vi gjort de ändrade villkoren tillgängliga på hemsidan.
Beställningar som görs med betalsätt Swich bör betalas omgående för att inte riskera att beställningen makuleras, obetald beställning makuleras  inom 24 timmar.

Prisgaranti

Vi tillämpar prisgaranti och garanterar alltid lägsta pris när du köper varor hos oss. Prisgarantin innebär att om du hittar samma vara hos en annan svensk handlare inom 14 dagar betalar vi tillbaka mellanskillnaden.
Vad är villkoren?
- Om du inom 14 dagar efter köpet hittar samma produkt till ett lägre pris får du tillbaka mellanskillnaden.
- Garantin gäller även prissänkta produkter i t ex annonser, reklamblad eller liknande, med andra ord priser nedsatta från ordinarie priser.
- Prisjämförelsen gäller alla butiker med säte och lager inom Sveriges gränser och som har produkten i lager för omedelbar leverans.
- Lägstaprisgarantin gäller inte varor som säljs som “begränsat antal” eller som ”beställningsvaror” och omfattar inte heller offerter.

FRAKT OCH LEVERANS

Vi levererar till ditt närmaste ombud med DHL i Sverige oavsett storlek på paketet. Eftersträvad leveranstid från oss är 1-3 vardagar inom Sverige.
Fastän vi strävar efter att leverera din vara enligt ovan angivna tidsramar kan det hända att den blir försenad. För det fall varan skulle bli försenad och förseningen är av väsentlig betydelse för dig som köpare har du rätt att häva köpet. Du får också häva köpet om du före avtalets ingående har meddelat oss om att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet med oss eller om vi meddelar dig att vi inte kommer att avlämna varan.

BYTE, ÅNGERRÄTT & REKLAMATION

Vid byte eller retur/ångerrätt : Betala fakturan eller flytta fram förfallodatumet hos Payson/Paypal. Vi ansvarar ej för förseningsavgifter på fakturor. Vi har 3-5 dagars hanteringstid på returer.
Tänk även på att det är du som kund som ansvarar för varans skick efter att du mottagit den från oss. Det är alltså du som kund som ansvarar för varan under returtransporten. Vi rekommenderar att du paketerar en eventuell retur väl så att varan inte skadas under transporten till oss.
Du står själv för frakt kostnader vid byte och retur. Obs: P G A tidsbrist kan vi inte hämta paket hos ombud därför måste pakten köras ut till oss.
Special tillverkade, omarbetade eller beställningsvaror kan varken bytas eller returneras.

BYTE

Du har rätt att byta din vara inom 14 dagar efter det att du mottagit din beställning förutsatt att varan finns kvar. Alla etiketter måste dock sitta kvar på varan som dessutom ska vara i originalskick och oanvänd.
Du står själv för frakt kostnaden i tur och retur. Skriv tydligt vad du vill byta till. Paket får inte postas direkt i brevlådan utan måste lämnas in hos ett ombud och ombudet ska köra ut paketet till vår adress .
Om bytesvaran är slutsåld hanteras ordern som en retur. Ange gärna 3 bytesalternativ.

RETUR/ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra din beställning utan att ange något skäl för det. Vi tillämpar 14 dagars retur/ångerrätt som börjar gälla från det att du mottagit din beställning. Vill du utöva din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att ångra din beställning till oss, se kontaktuppgifter ovan. Du ska ange ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ordernummer och annan information som kan vara relevant för oss att ha vid hantering av din retur. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) som du kan använda dig av. Vid retur behåller vi alltid 125.- som kostnad för genomgång och återställning till lager.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ett meddelande till oss om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att ångra din beställning. Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varan innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Villkoren som måste uppfyllas för att en retur ska bli godkänd är följande: Vi mottager varan i originalskick, varan är oanvänd och alla etiketter sitter kvar samt att original förpackning finns med var därför försiktig när du öppnar förpackningarna.

Om du väljer att utnyttja din ångerrätt kommer vi att återbetala varan/varorna. Återbetalning sker senast inom 10 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra din beställning. Vi har dock rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig. Notera att du står själv för kostnaden för returfrakt.
Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
I den mån varan minskat i värde och sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion kommer vi göra ett avdrag motsvarande värdeminskningen.
Om villkoren ej uppfylls av kund kommer vi att debitera en kostnad för ej godkänd retur på 250 sek.

REKLAMATION

Du har enligt lag rätt att reklamera en vara som är felaktig. Har du vill reklamera din produkt, kontakta vår kundtjänst via e-post info@robustcollection.se. Observera att du måste lämna information om felet “inom skälig tid” efter det att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader från det att du upptäckt felet har du reklamerat inom skälig tid. Reklamerar du inte inom tre år från det att du mottagit varan har din reklamationsrätt gått förlorad.

Vid godkänd reklamation på felaktig vara står vi för returfraktkostnad som motsvarar det du har betalat för varansfraktkostnad men max 99:- , tänk på att packa din retur på ett kostnads effektivt sätt (större paket innebär högre kostnad) . Det är som ovan nämnts, du som kund som ansvarar för varor som returneras så paketera varan väl. Vi tar inte emot försändelser som skickas mot postförskott. Vi ersätter dig 
vid godkänd reklamation och kommer att kompensera dig för det i enlighet med gällande lagstiftning och aktuella rekommendationer. Alla reklamationer måste vara rena när de skickas in.
Exempel på godkända reklamationer:
– Söm saknas/ficka är igensydd
– Blixtlåset fungerar inte.
Exempel på “fel” som inte behöver vara en reklamation:
– Ull eller polyester plagg noppar sig, både ull och polyester noppar sig naturligt. Ett noppigt ull/polyester plagg är inte giltigt skäl för reklamation.
– Slitage fel, alla plagg slits ut om man använder dem frekvent. Kontakta kundtjänst om du är osäker.
– Ett plagg med camouflage print bleknar i tvätt. Alla tryck bleknar en aning i tvätt, detta är oundvikligt på vårt snabbtorkande poly/cotton material.

OUTHÄMTADE PAKET

Du måste hämta ut paketet från DHL ombudet och returnera det om du ångrar köpet. Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ett ej uthämtat paket och vi kommer att debitera dig en hanteringskostnad på 250 sek plus DHL Efterkravskostnad om sådan metod har använts.

FÖRSENADE RETURER

Vid försenade returer tillkommer en hanteringskostnad på 250 sek.

COOKIES

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare.
Vilka cookies används av oss?
De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies sparas på din hårddisk och raderas automatiskt efter viss tid. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du använder vår hemsida hos oss.
Om du inte vill att cookies används så stänger du av det av i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.
Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss så som namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp och ditt konto hos oss (Mitt konto). Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att delas och behandlas av våra samarbetspartners för de nyss angivna ändamålen.
Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment och/eller registrering av konto hos oss, samtycker du till sådan behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.
Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Men när du handlar produkter via vår webbplats behöver vi vissa personuppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra våra åtaganden gentemot dig som kund hos oss och för att ge dig information om oss samt om våra produkter och erbjudanden. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss, men uppgifterna är en förutsättning för att du ska kunna köpa, alternativt få information om våra produkter på vår webbplats. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och inte delges tredje man utan ditt samtycke om inget annat anges ovan.
Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vänligen kontakta oss skriftligen om du har sådan begäran. Våra adressuppgifter finns på vår hemsida.
Använder du betalningsalternativet ”faktura” kan våra samarbetspartners för den tjänsten komma att begära och behandla personuppgifter om dig för att det betalningsalternativet ska kunna användas. Våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med deras villkor och vi kan inte göras ansvariga för våra samarbetspartners behandling av dina personuppgifter.
Genom att använda vår webbplats, registrera ditt konto och genomföra köp av våra produkter på den samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med det ovanstående.

FORCE MAJEURE

För det fall vi skulle hamna i en tvist och vi inte lyckas lösa den sinsemellan kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.
Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. Du kan även lämna klagomål via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, länk http://ec.europa.eu/odr.
Om du vill ha information om dina rättigheter som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.